Έναρξη λειτουργίας γυναικολογικού ιατρείου στη Λάρνακα