Στους άνδρες η παραγωγή σπέρματος είναι συνεχής, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνει στο εμβρυολογικό εργαστήριο κατάψυξη σπέρματος για μελλοντική χρήση σε θεραπείες ενδομήτριας σπερματέγχυσης ή εξωσωματικής γονιμοποίησης:  Αν ένας άντρας χρειαστεί να κάνει αφαίρεση του ενός ή και των 2 όρχεων, όπως σε περίπτωση καρκίνου των όρχεων, ή κάποιο χειρουργείο που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα εκσπερμάτισης.  Επίσης αν ένας άντρας χρειάζεται να πάρει χημειοθεραπεία λόγω κακοήθειας, καθώς γνωρίζουμε  ότι τα αντικαρκινικά φάρμακα επηρεάζουν, έστω προσωρινά, τη λειτουργία των όρχεων. Σε τέτοια περίπτωση καλό θα ήταν να καταψυχθούν 3 περίπου δείγματα σπέρματος. Έξι μήνες μετά την χημειοθεραπεία, μια επανάληψη του σπερμοδιαγράμματος θα αποκαλύψει εάν η γονιμότητα έχει επιστρέψει και θα συζητηθούν οι περεταίρω επιλογές.

Τέλος σε περιπτώσεις σοβαρής ολιγοσπερμίας,  μπορεί να ζητηθεί η προληπτική κατάψυξη σπέρματος πριν μια προγραμματισμένη θεραπεία εξωσωματικής ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει κατάλληλο δείγμα σπέρματος  που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία.