Αποτελεσματική διαχείριση γονιμότητας για  ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας